Dünya bezen bizlere farklı hisler yaşatıyor,
Birkaç insan sevinirken, gülerken
Diğer yanda bazı insanların muhtaç durumda olması,
Hastalıklar, savaş ve adaletsizlik
Üzülüyorsun gördükçe.
Maddi durumun el verdiğince yardım yaparsın
Gelmedikten sonra yaşam devam etmek zorunda
Unutma herkesin takipçisi olan Tanrı
Koruyucusudur onun.
Koşmalısın her daim, çabalamak iyi bir yaşam için
Gün içinde iyi yada kötü hislerde kendini doldurursun
İnançlı ve…

Şiir, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılında; Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Kent Konseyi, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği tarafından düzenlenen ‘İstiklal Şiir Yarışması’ na hitaben kaleme alınmıştır. 10.03.2021 Şiir Sonuçlarının açıklaması sonrası noktalama işaretlemeleri ve yazımda değişikliğe gidilerek paylaşıma sunulmuştur.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Mücadelesi

Savaşta mücadelede idik, yaralandığımı zannettim!
Uyandığımda üstümde beyaz…

Memleket Aslanı

Evvel zaman içinde kraliyet yönetiminde fakir, hor görülen, yüksek vergilerle açlığa terkedilen, dışlanmış bir Mena halkı yaşarmış. Halk kralın yaptırımları altında kıvranıyor, tüm işlerine sadece karınlarını doyurmak adına katlanmakta imiş. Bazı onurlu kişiler ya canına kıyıyor yada isyana kalkıştıkları için kara ve paslı zindanlarda çürümeye terk ediliyorlarmış.

Bunu…

Mustafa Amca yılların yorgunluğu vardı üzerinde. Çocuklarına bırakamadığı iyi gelecek, geçim parası için kendisini üzüyor, eşi Fatma Hanım ile geri kalan günlerini sıkı çalışarak geçirmeyi düşünüyorlardı. Bir tane güzel kızı ve mavi gözlü ufak oğlu, can yoldaşı eşinden başka kimi vardı bu gafil dünyada. Çocuk zamanında tarlada çalışırken hep yalnızdı…

Bizim kahramanımız Dünya’ya geldiğinde bütün ev ahalisi birbirine benzediği fakat boyut olarak ayrım yapılabileceğini fark etmişlerdi. Gözlerinin önünde uzanan yeşillik, fasulye kardeşleri ve büyük ağaçlar sıralanmaktaydı. Tanrının kendisine bahşetmiş olduğu ruhi faydayı daha henüz akıl edemez yaştaydı.

Olgunlaşırken bazı arkadaşlarınla kuşların ve karıncaların onlara söylediği hikayeleri tekrar eder dururlardı. …

Günlerden Çarşamba Yiğit tekrar iş başına gidiyor, güzel eşi Hale’yi selamlayarak evinden ayrılıyordu. Yiğit 22 yaşında askerden yeni terhis olmuş, baba mesleği balıkçılık ile geçiniyor. Severek evlendiği eşi için aldığı ev eşyalarının ve yeni doğacak güzel kızı için para biriktirmesi ve bir o kadar çok çalışması gerekiyordu.

Hemen unuttuğu gümüş…

To understand the growth of the web it is useful to study the history of the internet, especially in terms of the societal causes and their technological effects. Nowadays, we use the terms the Internet and the Web interchangeably. But the Internet predates the Web by several decades.

We can divide the history of the Internet into three phases. In the first phase there was the development of the infrastructure of the Internet. This included the network of cables and routers and the establishment of protocols for the transmission of data across the…

Bahadır Soybakış

Software Engineer, writes poems and stories on Medium whenever he has the opportunity.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store